Kopi av SLIKE SKULPTUR

Vi støtter Generasjon Peps visjon

Vi støtter Generasjon Peps visjon om at alle barn og unge skal ha muligheten og viljen til å leve et aktivt og sunt liv. I dag er det bare tre av ti unge som oppnår anbefalt mengde fysisk aktivitet, 60 minutter om dagen, og knapt halvparten av alle barna spiser grønnsaker hver dag. Vi ønsker å være med på å endre dette! Vi bidrar med å legge tilrette for mer egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vi designer, produserer og leverer trenings- og aktivitetsparker i alle størrelser, tilpasset flest mulig brukere. Sammen skaper vi en folkelig bevegelse for barn og unges helse.

Fysisk aktivitet og sunne spisevaner gjør ar vi har det bra, og er også to av de mest effektive måtene å forhindre fremtidig sykdom og dårlig helse. Gode ​​vaner etableres tidlig, og det bør derfor være en selvfølge at alle barn og unge får de samme betingelsene for en aktiv og sunn livsstil. Dette er ikke virkeligheten. Bare tre av ti unge får opp til anbefalt mengde fysisk aktivitet, 60 minutter om dagen, og i underkant av halvparten av alle barna spiser grønnsaker hver dag. Vi ønsker å være en del av å endre dette! Det er derfor vi støtter Generasjon Peps visjon – at alle barn og unge skal ha mulighet og vilje til å leve et aktivt og sunt liv. Generation Pep er en ideell organisasjon, startet på initiativ av kronprinsesseparet. Vi bidrar med å legge tilrette for mer egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vi designer, produserer og leverer trenings- og aktivitetsparker i alle størrelser, tilpasset flest mulig brukere.. Sammen skaper vi en folkelig bevegelse for barn og unges helse.