Rådgivning / Spillemidler

Tverga er en frivillig organisasjon etablert i februar 2018 av Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening på oppdrag fra Kulturdepartementet.

tverga_logo_RGB_black

Tverga er til for dere!

Prosjektleder anlegg

Vegard S. Petersen

+47 916 90 583

Ragnhild Lorentzen

– Alle skal ha mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet. For å nå dette målet må vi gjøre to ting samtidig: Vi må legge til rette for den organiserte idretten. Samtidig må vi ivareta dem som ønsker å drive egenorganisert aktivitet.
Daværende kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding, mars 2018.

Ved å tilby kunnskap, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy skal Tverga bidra til utviklingen av aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Altså, all den aktiviteten du selv tar initiativ til. Når du vil og hvor du vil.

I stedet for å organisere alle de selvdrevne miljøene, skal Tverga gjøre dem i stand til å sette egne initiativ i system, innenfor rammene av offentlig forvaltning.

Tverga skal hjelpe Kommune-Norge til å bli gode på tilrettelegging for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, så barn og unge opplever at det blir mer moro der de er!

Tverga´s ambisjon er at alle skal kunne drive med en aktivitet de liker, og ta del i et inspirerende fellesskap!