Aktivitetspark 1

Barn i bevegelse

Spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn. Fysisk aktivitet er derfor viktig for læring. Forskning viser at det er sammenheng mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. Det meste av denne forskningen dreier seg om betydningen av fysisk aktivitet for godt voksne. Men de siste årene har det kommet et økende antall studier som undersøker denne sammenhengen også for barn. Vi har sett nærmere på studier utført av et  Amerikansk forskerteam.

 

Hjerneaktivitet målt ved oppgaveløsning

Forskerteamet har målt hjerneaktiviteten til godt trente og dårlig trente barn ved hjelp av MRI-undersøkelse. Basert på forskning som viser sammenheng mellom fysisk form og evnen til å lære, var hypotesen at hjerneaktiviteten i forbindelse med kognitiv kontroll kan variere på bakgrunn av hvor godt trente (utholdne) barna er.

Klare forskjeller mellom gruppene

Resultatene viste klare forskjeller mellom de to gruppene i prestasjonsevne og aktiviseringsmønstre i hjernen. Disse forskjellene varierte ut fra vanskelighetsgraden på oppgaven og hvor lenge barna hadde holdt på. Når oppgaven var mer kognitivt krevende, aktiverte de spreke barna i større grad pariental og prefrontal cortex i den første fasen enn de mindre spreke barna.

Konklusjonen var derfor at barn i god form har bedre evne til å aktivere frontale og parientale hjerneregioner som er viktige for evnen til å kontrollere, opprettholde og planlegge kompliserte oppgaver knyttet til kognitiv kontroll. Dette er viktige egenskaper for læring og faglig prestasjon i klasserommet.

Ett år senere

Forskerne utførte samme testen på de samme barna ett år senere og fant at barna som var klassifisert som godt trente ett år i forveien fortsatt gjorde det bedre enn de mindre spreke barna på de mest kompliserte oppgavene. Dette viser at fysisk utholdenhet blant barn kan forutsi fremtidige kognitive ferdigheter.

 

Kilde

Utdrag fra artikkel postet på www.regjeringen.no 25.02.2014

Bilder

Bilder er fra prosjekt gjort for Espira Karmsund barnehage