Jåtun aktivitetspark, Stavanger

Jåtun er en ny bydel som er under utvikling på Jåttå i Stavanger. Her vil det komme rundt 1000 nye boliger.

Base Bolig, sammen med Ineo Eiendom, ønsker å skape en bydel som skal bli attraktiv for hele byen. På Jåttå får du en livsstil som engasjerer, inspirerer og som legger tilrette for et langt og lykkelig liv.

Bilder fra parken