Iron – Full body Fitness

Produktinformasjon:

  • Produktnummer: BMP-53006
  • Produkt: Iron – Full body fitness
  • Produkt mål: 305 x 175 x 260 cm
  • Sikkethetssone: 605 x 475 cm
  • Totalt område: 29 m²
  • Fallhøyde:  150 cm
  • Sertifisering: NEN-EN 16630;2015

 

Utstyrsliste:

  • 1 x BMP-51007 pull-up bar
  • 1 x BMP-51004/51005 parallel bar