Bronze – Freestyle bootcamp

Produktinformasjon:

 • Produktnummer: BMP-53002
 • Produkt: Bronze – Freestyle Bootcamp edition
 • Produkt mål: 475 x 493 x 312 cm
 • Sikkerhetssone: 782 x 793 cm
 • Totalt område: 62 m2
 • Fallhøyde:  150 cm
 • Sertifisering: NEN-EN 16630;2015

Utstyrsliste:

 • 1 x BMP-51019 freestyle cube
 • 1 x BMP-51002 classic parallel bars
 • 1 x BMP-50037 Human flag
 • 1 x BMP-53001 Boxing column
 • 1 x BMP-61008 Battle rope