Boxing column

Produktinformasjon:

  • Produktnummer: BMP-53011
  • Produkt: Boxing column
  • Produkt mål: 105 x 44 x 312 cm
  • Sikkerhetssone: 405 x 344 cm
  • Totalt område: 14 m²
  • Fallhøyde:  0 cm
  • Sertifisering: NEN-EN 16630;2015

 

Equipment part list:

  • 1 x Boxing column