Våre produkter

Totalleverandør av trenings- og aktivitetsparker. Ingen park er for liten, ingen park er for stor! Vi designer og produserer etter kundens ønsker.

Typiske kunder er kommuner, idrettslag, borettslag, velforeninger, barnehager, skoler, universitet, private mm

 

Vårt motto er å skape sunne og aktive nærmiljø

 

Er du er interessert informasjon om våre produkter, vil vi med glede assistere deg i prosessen med å finne den rette aktivitetsparken for ditt prosjekt. 

  Treningspark1 AS 

 Daglig leder Lars Morten Toftevåg

Mob +47 920 40120

Mail: larsmorten@treningspark1.no


STREET WORKOUT

.


PARKOUR / FREERUNNING


TRENINGSUTSTYR


KLATREVEGG


SKATEPARK


FALLUNDERLAG


Multiarena


TJENESTER


RÅDGIVNING / SPILLEMIDLER

Tverga er en frivillig organisasjon etablert i februar 2018 av Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening på oppdrag fra Kulturdepartementet.

– Alle skal ha mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet. For å nå dette målet må vi gjøre to ting samtidig: Vi må legge til rette for den organiserte idretten. Samtidig må vi ivareta dem som ønsker å drive egenorganisert aktivitet.
Daværende kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding, mars 2018.

Ved å tilby kunnskap, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy skal Tverga bidra til utviklingen av aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Altså, all den aktiviteten du selv tar initiativ til. Når du vil og hvor du vil.


Tverga er til for dere!

I stedet for å organisere alle de selvdrevne miljøene, skal Tverga gjøre dem i stand til å sette egne initiativ i system, innenfor rammene av offentlig forvaltning.

Tverga skal hjelpe Kommune-Norge til å bli gode på tilrettelegging for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, så barn og unge opplever at det blir mer moro der de er! 

Tverga´s ambisjon er at alle skal kunne drive med en aktivitet de liker, og ta del i et inspirerende fellesskap!

Ønsker du hjelp til ditt prosjekt? Da tar du kontakt med Tverga

Kontaktpersoner hos Tverga er:


Prosjektleder anlegg

Vegard S. Petersen

+47 916 90 583

Ragnhild Lorentzen

Treningspark1 AS

Copyright © 2020. All Rights Reserved