Små Parker

Våre små parker er designet både for det offentlige og privatkunder.

Som med alle andre apparater vi tilbyr kan også disse produseres eter ønske, dvs hvis du ønsker å sette sammen elementer fra flere apparater og dermed designe din helt egen park så er det fult mulig.

Tripple rack

Tripple rack har flere muligheter for å tilpasses ditt behov. Det er et apparat som kan settes opp av velforeninger, idrettslag mm. Den kan og passe fint hjemme i hagen.

Godkjenninger: EN 16:630 (TUV), (CSN EN 1176)

Double rack


Godkjenninger: EN 16:630 (TUV), (CSN EN 1176)

Single rack


Godkjenninger: EN 16:630 (TUV), (CSN EN 1176)

Dvaraka


Godkjenninger: EN 16:630 (TUV), (CSN EN 1176)

Double ring


Godkjenninger: EN 16:630 (TUV), (CSN EN 1176)

Copyright © 2019. All Rights Reserved