SKATEPARK


En skatepark er en møteplass hvor det er naturlige elementer å skate på, og de settes gjerne opp i skolegården eller det lokale nærmiljøet- og ved aktivitetsparker. Barn og ungdom i alle aldre, jenter som gutter trekkes mot denne aktiviteten, og er blitt et viktig område for møteplassen.

Plassen kan være fast, midlertidig eller sesongbetont fordi enhetene er bevegelige.

Parkene er laget av stål for å tåle skateboard, vær og vind. Flere av elementene kan også inneha flerbruks- muligheter som benk, sykkelstativ m.f.


TP1 Actio skal være en arena på tvers av generasjoner med gode og solide nærmiljø anlegg.

SKATEPARKER.TP1 Actio

Copyright © 2020. All Rights Reserved