TP1 ACTIO AS

 

Total forhandler av aktivitetsparker som dekker områdene-

Egenvektstrening, lekeplass, skole og fritidsparker i tillegg til moderne møbler til park og utemiljø-anlegg, for alle aldersgrupper i bedrifts- kommunal- og privatmarkedet.

(Januar 2020 byttet Treningspark1 AS firmanavn til TP1 Actio AS)

 

TP1 Actio designer og produserer i samarbeid med våre leverandører innen- og utendørs aktivitetsparker innenfor:

EGENVEKTSTRENING, LEKEPLASS, BALLBINGER, SKATEPARK, KLATREVEGGER OG MØBLER FOR PARK OG UTEMILJØ

Våre produkter oppfyller de strengeste faglige krav, er testet og godkjent av TüV Rheinland eller etter seneste Norske og Europeiske standard

Enkelt og tilgengelig

Tp1 skal levere produkter som er enkle å bestille, enkle å plassere, enkle å monter og enkle å bruke. Produktene skal være tilgjengelige for alle – hele tiden. Vi skal levere produkter som skaper samhandlingsplass for aktivitet, trening og lek i fellesskap.

Da stadig flere er fysisk aktive på fritiden i alle aldersgrupper og begge kjønn og den organiserte idretten er mer uformell, er det viktig for oss at den mestringsbaserte idretten lever side om side i våre aktivitetsparker.

Våreparker er svært fleksible og varierer fra store og populære "alt i en" løsning, til spesielle individuelle Custom made prosjekter.

 

Vårt motto er å skape sunne og aktive nærområder.

 

Er du er interessert informasjon om produkter vi forhandler, vil vi med glede assistere deg i prosessen med å finne rette aktivitetsparken for ditt prosjekt. 

TP1 Actio skal være en arena på tvers av generasjoner med gode og solide nærmiljø anlegg.

TP1 Actio

Copyright © 2020. All Rights Reserved