TP1 ACTIO AS

 

Total leverandør av aktivitetsparker som dekker områdene-

Trening, lekeplass, skole og fritidsparker i tillegg til moderne møbler til park og utemiljø-anlegg, for alle aldersgrupper i bedrifts- kommunal- og privatmarkedet.

(Januar 2020 byttet Treningspark1 AS firmanavn til TP1 Actio AS)

 

TP1 Actio designer og produserer i samarbeid med våre leverandører innen- og utendørs aktivitetsparker innenfor:

EGENVEKTSTRENING, LEKEPLASS, BALLBINGER, SKATEPARK, KLATREVEGGER OG MØBLER FOR PARK OG UTEMILJØ

Våre produkter oppfyller de strengeste faglige krav, er testet og godkjent av TüV Rheinland eller etter seneste Norske og Europeiske standard

Enkelt og tilgengelig

Tp1 leverer produkter som er enkle å bestille, enkle å plassere, enkle å monter og enkle å bruke. Produktene skal være tilgjengelige for alle – hele tiden. Vi levere produkter som skaper samhandlingsplass for aktivitet, trening og lek i fellesskap.

Da stadig flere er fysisk aktive på fritiden i alle aldersgrupper og begge kjønn og den organiserte idretten er mer uformell, er det viktig for oss at den mestringsbasserte idretten lever side om side i våre aktivitetsparker.

Våre parker er svært fleksible og varierer fra store og populære "alt i en" løsning, til spesielle individuelle Custom-made prosjekter.

 

Vårt motto er å skape sunne og aktive nærområder.

 

Er du er interessert informasjon om våre produkter, vil vi med glede assistere deg i prosessen med å finne rette aktivitetsparken for ditt prosjekt. 

TP1 Actio skal være en arena på tvers av generasjoner med gode og solide nærmiljø anlegg.

TP1 Actio

Copyright © 2020. All Rights Reserved