Våre Produkter

Total forhandler av aktivitetsparker som dekker områdene-

Egenvektstrening, lekeplass, skole og fritidsparker i tillegg til moderne møbler til park og utemiljø-anlegg


Hos TP1 Actio som for alle andre gir COVID-19 krisen store konsekvenser. 

Ingen av oss, eller våre produsenter er berørt i produksjon foreløpig, men transportørene
sliter på grenseovergangene og det kan derfor forventes forsinkelser i vareleveranser, som følge av COVID-19.

På grunn av de store valutasvingningene forbeholder TP1 Actio seg dog retten til Force major og ber om din forståelse for at vi ikke kan garantere for avtale priser eller leveringsdatoer i denne tiden, og at det kan gjøres unntak i forpliktelser i gjeldende «salgs og leveringsvilkår»

Situasjonen følges tett og vi gjør vårt beste for å finne de mest optimale løsningene gjennom denne utfordrende tiden. Det er igangsatt forebyggende tiltak og vi følger-Helsedirektoratets anbefalinger fortløpende. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt ytterste for å holde våre kunder orientert om eventuelle endringer.

Ta kontakt med din kontaktperson i TP1 Actio AS eller send e-post til post@tp1actio.no om du ha spørsmål.

Med hilsen Lars Morten og Frank

TP1 Actio AS

Les mer

Har du spørsmål?

Kontakt oss for tips eller informasjon

TP1 Actio

Copyright © 2020. All Rights Reserved